Memory

رم کامپیوتر

تاریخچه رم کامپیوتر اولین رم در سال 1947 ارائه شد که در ساخت آن از اشعه کاتودی استفاده می شود. پس از آن نوع دیگری از رم ساخته شد که نوعی حافظه مغناطیسی محسوب می شد. در ساخت این رم … ادامه مطلب

0 نظرات